Užite si dovolenku bez starostí. Rady pre letné cestovanie II.

Čas dovoleniek sa spravidla nesie v znamení letných hrátok na morskom brehu, relaxácia pod slnečnými lúčmi (či doma či v zahraničí), aktívneho športovanie, nových zážitkov... Druhou stránkou veci býva dobrá príprava na cestu.


Otázka dlhodobej prevencie

A v neposlednom rade vytvorenie dostatočnej zásoby liekov, ktoré pravidelne užívame, či prostriedkov, ktoré nám môžu pomôcť v prípade náhlej zdravotné komplikácie. Kvalitnú prípravu by nemali podceniť zvlášť ľudia s chronickým ochorením, tu býva vhodné sa o voľbe destinácie a spôsobu dopravy poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom. Oslovili sme niekoľko odborníkov, aby vám poradili to najpodstatnejšie. Predkladáme niekoľko základných odporúčaní pre cestovanie, ak máte problémy pohybovej sústavy, s kŕčovými žilami, ďalej ak trpíte ochorením srdca a ciev či pľúc, nájdete tu aj odporúčania pre seniorov a tehotné ženy, tipy dermatologickej a rady odborníka na cestovné medicínu. Šťastnú cestu a predovšetkým šťastný návrat!

Radí dermatológ

Pobyt na slniečku a pri mori pôsobí na väčšinu ľudí priaznivo (či už majú dermatologické problémy alebo nie), napriek tomu je potrebné nepodceňovať prípravu, pribaliť do batožiny krémy s vysokým SPF na ochranu pokožky a tiež nezabudnúť na lieky či prípravky, ktoré bežne užívame. Pokiaľ ide o osoby s lupienkou, kožné prejavy sa spravidla na slniečku a pri mori zlepšujú - vhodné je v tomto ohľade najmä Mŕtve more, ktoré má priaznivé zloženie morskej vody. Nedá sa však všeobecne povedať, že u ľudí s ekzémami dôjde pri mori vždy k zlepšeniu stavu - to spravidla nastáva, ak je ochorenie pod kontrolou, teda nie sú akútne naživo červené ložiská na koži ani druhotná infekcia kože. Zlepšenie stavu kože po dlhšom pobyte pri mori potom väčšinou vydrží aj dlhšiu dobu po návrate z dovolenky. Pehy (ephelides) sa pri pobyte na slniečku zvýrazní, niektorým ľuďom je väčšie množstvo pieh dané geneticky a moc sa ich výsev ovplyvniť nedá.

Najčastejšie kožné problémy na letnej dovolenke:

* Hyperpigmentácia: Hnedé škvrny, mapy na tvári (najmä u žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu). Prevenciou je dôsledná a maximálna ochrana proti slnku, krémy s SPF 50 po celý deň. Už vzniknuté hyperpigmentácia - tmavé škvrny po slniečku - sa odstraňujú ťažko (bieliace krémy, IPL prístroje alebo lasery).

* Parazitárne ochorenia (napríklad svrab): Nakaziť sa človek môže buď kontaktom s kožou iného človeka, alebo z infikovaného posteľnej bielizne. Toto infekčné parazitárne ochorenie sa prejavuje svrbivú vyrážkou, často je najskôr postihnutá jemná koža v medziprstí rukách, okolo pupienka, postupne sa vyrážky šíria na trup a končatiny. Je vhodné vyhľadať pomoc dermatológa.

* Vyrážka po kombinácii lieku (napr. tetracyklínové antibiotiká, niektoré lieky na ochorenie srdca) a vystavenie kože UV žiareniu. Vyrážku vyvolá aj používaní niektorých krémov a gélov na bolesti kĺbov a následné vystavenie kože slnku.

* Nákaza pohlavne prenosným ochorením z rizikového nechráneného pohlavného styku.

  • Atopici, ekzematici - nezabudnite so sebou vziať kortikoidný krémy či masti pre prípad zhoršenia ekzému.
  • Ak trpíte opakovanými rozsiahlymi opary, pribaľte do batožiny tiež antivirotiká (forma tabletiek či krémov).
  • Ak máte akné, dajte si pozor na veľmi mastné krémy proti slniečku, radšej používajte gél alebo mlieko s ochranným faktorom proti UV žiareniu.

Radí gynekológ

Výjazd na dovolenku mnohokrát konzultujú s gynekológom tehotné ženy, pretože samy môžu ťažko odhadnúť, ako budú reagovať na námahu spojenú s cestovaním a so zmenou prostredia. Vždy je nutné zvážiť, či tehotenstvo prebieha fyziologicky, alebo či je prítomná nejaká patológia. Ďalším dôležitým faktorom je štádium tehotenstva. Každý trimester prináša iné obmedzenia - o vhodnosti cestovanie je vždy potrebné sa poradiť s ošetrujúcim lekárom. Rozhoduje aj druh zvoleného dopravného prostriedku. Najčastejšou dotaz býva na cestovanie lietadlom, ktoré je možné do 34. týždňa tehotenstva (potom hrozí vylúčenie z prepravy zo strany prepravcu, ak tehotná nemá potvrdenie svojho gynekológa o možnosti leteckej prepravy). Počas letu je vhodné zabezpečenie dostatočného priestoru pre nohy, občasné prechádzky v uličke ako prevencia žilovej trombózy a ďalej dostatok tekutín.

Cestovanie autom či autobusom prináša

V súčasnej dobe najväčšie riziko pre ženu i plod. Tehotná v pokročilom štádiu tehotenstva by nemala cestovať vôbec. Pokiaľ už žena musí riadiť alebo ide ako spolujazdec, zásadná je správne použitie cestovných pásov. Spodný pás sa posúva čo najnižšie pod maternicu a šikmý pás vedie okolo hrany maternice a medzi prsiami. Pás nikdy nesmie viesť cez vyklenutie maternice! Pred tehotnú by mal byť dostatočný priestor pre eventuálne aktivovaný airbag. Dlhé cesty uľahčujte častými prestávkami na pretiahnutie nôh. Cestovanie vlakom vychádza pre tehotnú ženu ako najvhodnejšie riešenie. Naopak cyklistika je krajne nevhodná. Pri plánovaní dovolenky by mali byť vybrané také destinácie, kde nie je potrebné nejaké špeciálne očkovanie, pretože akákoľvek vakcinácia je v čase tehotenstva nevhodná. Ani v tehotenstve sa žena nemusí vyhýbať fyzickej aktivite a športu. Všeobecne sú vhodné preťahovacie a stabilizačné cviky, plávanie, chôdza, naopak nevhodné sú aktivity s otrasmi a nadmerná fyzická záťaž. Vždy je potrebné myslieť na prehriatie organizmu, na ktoré tehotná reaguje ďaleko citlivejšie. Tehotná žena by sa mala vyhýbať pobytu na priamom slnku a používať ochranné prostriedky proti UV žiareniu s vyšším faktorom. V každom prípade ani nastávajúcej mamičke, ak je jej tehotenstvo v poriadku, nič nebráni, aby si svoju dovolenku riadne užila.

Radí pneumológ

Z veľkého spektra pľúcnych chorôb môžu pre letné cestovanie predstavovať hlavnú prekážku dychové ťažkosti pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) alebo prieduškovej astmy. Dýchavičnosť však môže byť vyvolaná radom ďalších príčin - hlavne pri nedostatočnej funkcii srdca, ale aj pri iných ochoreniach. V tomto stručnom odporúčaní sa zmienim predovšetkým o vyššie zmienených zápalových ochoreniach priedušiek. Hlavné radou pre tých, ktorí o svojich problémoch vedia už pred odchodom, je návšteva ich ošetrujúceho lekára (praktického, pľúcneho alebo alergológa) a dostatočné vybavenie lieky ako pre dlhodobé a pravidelné používanie, tak aj tzv uvoľňovacie preparáty s rýchlym a krátkodobým účinkom na priedušky. Jedná sa prakticky výlučne o lieky inhalovanej, a preto je potrebné zdôrazniť správnu techniku ??inhalácie, ktorú by si mal chorý opakovane kontrolovať a konzultovať s lekárom; často je výhodné používanie inhalačného nadstavca (tzv. spaceru) pre zlepšenie prieniku niektorých inhalačných liekov, z dávkovaných aerosólov do priedušiek.

Ak cestovateľ vie, že ho čaká neobvyklá záťaž (hlavne fyzická), mal by použiť liek uvoľňujúci priedušky už pred predpokladanou záťažou. Samozrejme platí odporúčanie neprepína vlastné sily - či už pobytom v nadmernom teple alebo vo vysokohorských výškach. Obzvlášť nevhodné je striedanie teplôt pri pobytoch v klimatizovanom prostredí a v horúčave - rozdiely oboch teplôt by nemali byť väčšie ako 5 ° C. Pre väčšinu chorých s ochorením priedušiek je priaznivý pobyt pri mori; pobyt v horách niekomu prospieva, iní ho znášajú zle. Primeraný pohyb prospieva nielen prieduškám, ale celému telu - najmä je možné odporučiť turistickú chôdzu, plávanie (často je vhodnejšie plávanie na znak).

Radí Gerontology

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. - Prednostka Kliniky interný, geriatria a praktického lekárstva LF MU a FN Brno, predsedníčka Českej gerontológie a geriatrie spoločnosti ČLS JEP. Pre mnohých seniorov cestovanie znamená naplnenie životných plánov. Je však vždy potrebné cestovateľské aktivity prispôsobiť aktuálnemu zdravotnému stavu. Pri cestovaní lietadlom je u starších chorých nutné brať do úvahy zníženie atmosférického tlaku v kabíne lietadla so súbežným poklesom frakcia vdychovaného kyslíka - tlak v kabíne je udržiavaný na hodnote zodpovedajúcej nadmorskej výške 2440 m Podľa dostupných štúdií je vplyv letu trvajúceho cez 10 hodín na kardiovaskulárny stav systému značný (platí u zdravých osôb; u chronicky chorých sa samozrejme počet týchto hodín úmerne znižuje).

Obávanou komplikáciou

Dlhých letov je hlboká žilová trombóza s následnou pľúcnou embolizáciou. Tento tzv economy-class syndróm sa však viaže nielen k letom, ale aj k dlhým cestám autobusom / autom. Z hľadiska preventívnych opatrení sú diskutované medikamenty - podaní kyseliny acetylsalicylovej či nízkomolekulárneho heparínu. Významná sú aj opatrenia nefarmakologické: dostatok tekutín, podpora obehu v dolných končatinách cvičením, prípadne použitie kompresných pančúch. Akú cestu vlastne označujeme za dlhú v zmysle rizika vzniku tromboembolických komplikácií? Pre cestovateľov bez závažného predisponujícího faktora je to cesta trvajúca dlhšie ako 5 hodín, pre cestovateľov so známym rizikom dlhšie ako 2 hodiny. Pre staršie osoby v každom prípade platí odporúčanie pre prvý deň pobytu - okrem aktivít spojených s ubytovaním už neabsolvovať žiadnu ďalšiu významnejšie záťaž! Reakciu krvného tlaku počas cestovania možno len ťažko predvídať. V spojení s celkovým rozrušením z cesty samotnej, únavou, prípadne prechodnými poruchami spánku spojenými so zmenou prostredia sa prejavujú skôr tendencia k vzostupu hodnôt krvného tlaku. Optimálnym riešením je samomeraní krvného tlaku počas cesty a vopred dohodnuté zmeny dávkovania liekov (s lekárom) pri významnejších zmenách hodnôt krvného tlaku. Senior na cestách má 6,5 x vyššiu pravdepodobnosť ochorieť hnačkou než za pobytu v domácom prostredí.

Spravidla sa jedná o hnačku infekčného pôvodu

Najčastejšie z nákazy alimentárne. Hnačky typické pre určité destinácie (Balkán, Egypt a oblasť Afriky) sú zvyčajne veľmi podstatným zásahom do celkového zdravotného stavu seniora na cestách. Zvracanie a hnačky spojené s horúčkou môžu veľmi rýchlo viesť k dehydratácii, iónové disbalancii, provokáciu arytmií, kardiálnej dekompenzácii a ďalším vážnym komplikacím.Přetrvávající hnačkové ochorenia je tiež najčastejším dôvodom návštev praktického lekára po návrate z ciest domov. Záverom treba povedať, že vek samotný nie je kontraindikáciou cestovanie, avšak prítomnosť chronických chorôb zvyšuje riziko možných komplikácií. Dobre pripravená cesta s adekvátnym zabezpečením však zvyčajne nepredstavuje veľké riziko, a ak je úspešne realizovaná, stáva sa na dlhú dobu veľmi pozitívnym stimulom...


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: