Únava a vyčerpanie

Necítite sa práve teraz unavení? Súčasnosť, v ktorej žijeme svoje životy, nám prináša mnohé. Netrpíme nedostatkom i tých najexotickejších potravín, môžeme cestovať, venovať sa najrozličnejším koníčkom, baviť sa podľa ľubovôle, športovať a pod.


Proste dnes môžeme realizovať takmer všetko, čo si len zaumienite

Pravda, vždy za predpokladu, že to, čo robíme, je v súlade s literou zákona. Životný štýl v dnešnej dobe je často odborníkmi označovaný ako konzumné a v spojitosti s tým sme upozorňovania na určité riziká. Pravdepodobne každý z nás už aspoň raz zaznamenal, ako napríklad lekári bijú na poplach, pretože spoločnosť priberá, čo prináša mnohé zdravotné problémy. Psychológovia upozorňujú na permanentný stres, syndróm vyhorenia apod A pretože, ako sa hovorí, všetko so všetkým súvisí, pozastavia sa na chvíľu pri probléme, ktorý prináša práve tá tzv nová doba. Tým je už spomínaná únava a vyčerpanie. Pozrime sa krátko na celú záležitosť z hľadiska športu a pohybových aktivít, ku ktorým sme vzhľadom k svojmu zdraviu nabádaní.

Čo vlastne únava je, čo ju spôsobuje a ako sa jej môžeme brániť následne predchádzať

Športovci, ale nielen oni, ľudská populácia všeobecne sa čoraz viac stretáva s únavou a vyčerpaním. V podstate ide o zložitý dej, ktorému sa pravdepodobne nikto vo svojom živote nevyhne. Stretávame sa s psychickým alebo fyzickým vyčerpaním. Oba tieto procesy sú štandardné a organizmus tak reaguje na konkrétnu záťaž. Aby sme týmto procesom predišli a nenechali je víťaziť, je nevyhnutné venovať pozornosť regenerácii. Princíp je jednoduchý, akákoľvek záťaž = únava a mala by nasledovať regenerácia. Je to cyklický dej, ktorý nás sprevádza celým životom a vždy je spojený s únavou fyzickou napríklad športové bez ohľadu na aktivity a ich intenzitu, ale aj pracovné, ktoré sa pravdepodobne nevyhneme. Regenerácia tak zohráva kľúčovú úlohu v našom živote. Jej rýchlosť a kvalita potom perspektívne ovplyvňuje následné pracovné a športové nasadenie. A vždy by mala byť úmerná intenzite a dĺžke zaťaženia, bez ohľadu na skutočnosť, ak ide o fyzickú či psychickú záťaž. Prioritným cieľom je teda adekvátny odpočinok a doplnenie (načerpanie) energie. V oboch prípadoch, najmä potom u fyzických aktivít, hovoríme o doplnenie a obnovenie glykogénových zásob, teda nasýtenie buniek sacharidy. S doplnením by sme mali začínať vždy bezprostredne po fyzickej, ale aj duševnej aktivite. Veľakrát je nevyhnutné realizovať doplnenie už v ich priebehu. V súčasnosti s meniacimi sa trendmi v rámci pohľadu na životný štýl jedinca, nás zaujíma najmä fyzická záťaž, následne teda únava pochádzajúce z pohybových - športových aktivít, ktoré sú tiež neoddeliteľnou súčasťou kompenzácie záťaže psychické.

Ako je to teda s fyzickou (športové) únavou a o čo ide?

Pri pohybových (fyzických) aktivitách rozlišujeme niekoľko druhov únavy od prirodzené fyziologické cez patologickou, ktoré následne delíme na akútnu a chronickú. Tie sa prejavujú znížením výkonnosti, zmenou psychické reakcie, zmenou reakcia na vonkajšie či vnútorné podnety, zvýšením pravdepodobnosti progresie skrytých ochorení a vrodených porúch a v neposlednom rade zvýšeným rizikom zranenia. Ak hovoríme o bežnej fyzickej únave, možno povedať, že je to proces prirodzený - dej chápaný ako dynamický stereotyp z pohľadu odpovede organizmu na vykonanú alebo vykonávanú záťaž. V rámci tohto procesu sa vytvára, okrem iného odpadové produkty látkovej premeny a to v súbehu s vyčerpaním energetických rezerv organizmu. V konečnom dôsledku je výsledkom únava.

Druhy únavy a ich charakteristika

Z pohľadu ich rozlíšenie delíme únavu na fyziologickú a patologickú. Fyziologická únava je charakterizovaná dvoma stupňami.

  1. Pri prvom dochádza k prekrveniu pokožky, potenie, zvýšenie tepovej frekvencie, zrýchlenému dýchaniu, a subjektívnemu vnemu z vykonávanej záťaže (necítime však únavu, ale vnímame určitú záťaž, pričom tieto pocity nie sú nepríjemné).
  2. Stupeň druhý, sa prejavuje predovšetkým pri veľkej záťaži a je sprevádzaný prekrvením pokožky s objavujúcimi sa bielymi okrsky, silným potením, zvýšenou srdcovou činnosťou, ktorá dosahuje až 200% pokojovej hodnoty, prehĺbeným dýchaním, ktoré môže vyústiť k občasným šelestom spôsobeným zúžením dýchacích ciest, náznaky porúch nervovosvalovej koordinácie, spomalenému vnímanie vonkajších verbálnych podnetov a ich spracovanie (dôvod, pre ktorý nemá zmysel dávať športovcom vo väčšej záťaži dlhé pokyny). U druhého stupňa ešte zaznamenáme spomalenie reakcií vo vzťahu k jemným podnetom, poruchy priestorového vnímania, svalovú bolesť, pocit tlaku v oblasti žalúdka a pocit únavy či bolesti hlavy.

Pre obidva uvedené stupňa únavy platí

Že do športu patrí. U druhého stupňa ide však skôr o nepravidelný druh záťaže, ktorá je absolvovaná pri súťaži alebo špeciálnych ťažkých tréningoch. Rozhodujúcim činiteľom pri stupňa únavy a následného obnovenie síl, je vždy indikácia zaťaženia a relaxácie. Keď je koncepcia správna, dochádza v období odpočinku (regenerácie) k plnému zotaveniu do ďalšej nasledujúcej záťaže. Ak dochádza k prehlbovaniu únavy, je nutné analyzovať tréningové dávky (väčšinou nezodpovedajú aktuálnym možnostiam organizmu). Keď je tréningový proces v poriadku a napriek tomu dochádza k nárastu únavy, môže ísť o začínajúci alebo už prebiehajúce ochorenie. Tu je nutné zdôrazniť, že či nie ste vrcholovými športovcami, nešportujte vtedy, ak nie ste stopercentne zdraví.

Patologická únava

Je stručne povedané problém charakterizovaný ako adaptácia na nežiaducu zmenu vonkajších i vnútorných podmienok tj nezodpovedajúce záťaž. Ľudský organizmus v podstate prestáva tolerovať zaťaženie z dôvodu jeho nevhodnosti, vyvolané preťažením, chorobou apod Jedinec v podstate prekonáva obranné mechanizmy organizmu. Táto situácia môže byť príčinou poškodenia organizmu alebo v extrémnych prípadoch i smrti. To sú však veci, s ktorými by sme sa počas rekreačného (kondičného) alebo výkonnostného športovanie nemali stretnúť. Patologická únava má obdobne ako fyziologická dve formy.

  1. Ľahšie je sprevádzaná pocitom slabosti, nevoľnosťou, poklesom krvného tlaku, zle hmatateľným pulzom, závratmi alebo bolesťou hlavy, výpadky zorného poľa, chrčivým zvukom pri nádychu, poruchami reči, trasením prstov, kŕčov mimického svalstva, bledosťou pokožky, slinením, opakovaním myšlienok, skratovou reakciou.
  2. Pri ťažšej forme dochádza k stupňovaniu príznakov a tento stav aj jeho riešenie patrí už len do kompetencie lekára. Prejavy sú zsinalý tvár, nehmatný pulz, dýchavičnosť, fialové sfarbenie periférnych oblastí tela, výrazná srdcová činnosť (búšenie srdca), vracanie, pokles krvného tlaku, poruchy termoregulácie, kŕče, ochabnutosť, zášklby, zníženie tvorby moču, krv v moči, krvácanie z nosa, príznaky obehového šoku a kolaps.

Ako únave predchádzať a ako sa s únavou vysporiadať

Základnou zásadou v "boji" s únavou je postupné, primerané (zodpovedajúce) dávkovanie záťaže. To znamená, že tréning je naplánovaný vždy racionálne vo vzťahu k momentálnej kondícii a zdravotnému stavu. Dôležité je dbať na pravidelný režim, ktorý nastavujeme vzhľadom k svojim opakujúcim sa denným stereotypom (zamestnanie, štúdium a pod). Nezabúdame ani na zodpovedajúce materiálne a technické vybavenie potrebné k danej športovej činnosti. Samotný tréning (cvičenie) by mal byť vedený v súlade so správnou technikou pohybu. V rámci oddychu potom by sme sa mali venovať aktívnej i pasívnej regeneráciu - masáže, sauna, vodné procedúry (pr. vírivka) apod Osobitnú pozornosť je potrebné venovať výžive a pitnému režimu, čo znamená zabezpečiť si optimálny prísun všetkých látok pre krytie energetických požiadaviek. V rámci ich príjmu si strážime vyváženosť, teda nastavenie správneho pomeru bielkovín, tukov i sacharidov vrátane minerálov a vitamínov. V neposlednom rade je nevyhnutné dodržiavať pitný režim, pričom venujeme pozornosť nielen objemu prijímaných tekutín, ale aj zloženie nápojov a načasovanie ich príjmu. Významným pomocníkom v rámci prevencie proti únave a následnej regenerácii pri obnove vyčerpanej energie môžu byť aj doplnky športovej výživy. Najmä vrcholový, ale i výkonnostný šport súčasnosti sa bez nich už takmer nezaobíde. Začínajú je ale objavovať aj jedinci, venujúce sa rekreačným pohybovými aktivitami, ktorým nie je ľahostajné ich zdravie a úroveň kondície.

Z uvedeného textu nám plynie jednoduchý záver

Tým je, že veci, ktoré sa zdajú byť na prvý pohľad zložité, až tak komplikované nie sú, ak im venujeme dostatočnú pozornosť. Únava ako mnoho iných záležitostí v živote nás neohrozí, ak sa budeme v rámci možností chrániť prevenciou a následne dostatočnou regeneráciou. A to platí všeobecne, pretože aj keď článok bol koncipovaný v rámci fyzických a športových aktivít, tak všetko, čo som tu popísal, platí v bežnom živote taktiež a bez výnimky.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: