Meditácia, duchovný zmysel života a šťastie pôsobí pozitívne na geny a imunitu

Tím vedcov z Kalifornie a Severnej Karolíny potvrdil to, čo učitelia východných filozofických smerov a meditáciou vedia po tisíce rokov. Pocit šťastia tu a teraz nájdený v duchovnom zmysle a meditáciu skutočne pôsobí pozitívne na ľudské telo.


Experti z USA tvrdia

Že eudaimonické šťastie pôsobí blahodárne na expresiu génov a imunitné bunky. Psychoneuroimunologové z University of California v Los Angeles spolupracovali s vedcami z University of North Carolina a zistili, že jedinci prežívajúci eudaimonické šťastie - druh šťastia, ktorý vychádza z hlbokého zmyslu a cieľa života - vykazujú najlepšie génovú expresiu v prípade imunitných buniek. V preklade to znamená, že pokoj v duši, vnútorný zmysel bytia a radosť zo života posilňujú obranyschopnosť a tým zlepšujú kondíciu a zdravotný stav. Títo ľudia majú tiež nízku mieru génových expresiou pre zápaly v tele a silnú expresiu antivírusových génov a génov pre kódovanie protilátok.

Ľudia

Ktorých šťastie vychádza z hedonistického štýlu života - to je typ šťastia prameniaci z konzumácie a sebauspokojovanie - vykazujú presne opačné hodnoty. Génovej expresie pre imunitu je u nich slabá, pre zápaly naopak silná. "Obe skupiny ľudí pritom majú vysokú mieru pozitívnych emócií. Avšak ich genóm reaguje odlišne, hoci sú obe skupiny ľudí emocionálne pozitívne,"tvrdí profesor Steven Cole z Kalifornie. Život rozmarne celebrity hýriace po nociach síce môže viesť k pozitívnym emóciám, rýchlo ale človeka privedie do hrobu. Naopak radosť a šťastie plynúce z hlbšieho chápania života az praktizovanie východných učení pôsobí pozitívne na fyzickej úrovni, zlepšuje zdravie a predlžuje život.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: